Contactgroep Postactieven (CGPA) Regio Eindhoven.

Geachte Bezoeker

Als voorzitter van vereniging heet ik u van harte welkom op de website van de Contactgroep Postactieven (CGPA) Regio Eindhoven.

De Contactgroep Postactieven (CGPA) Regio Eindhoven is een vereniging voor militairen en burger medewerkers, die hebben gewerkt bij het Ministerie van Defensie - met name bij de Koninklijke Luchtmacht - en geplaatst zijn geweest bij de Vliegbasis Eindhoven.

Ook personeelsleden van de (vroegere) staven, die nauw betrokken waren bij de activiteiten op de vliegbasis zijn van harte welkom als lid.

De vereniging CGPA Regio Eindhoven is in 2003 opgericht. In het begin van de 21e eeuw zijn voor de verschillende luchtmachteenheden en vliegbases 12 van dergelijke contactgroepen voor oud-medewerkers opgericht.

Onder andere hiermee is toen uitvoering gegeven aan het beleid van de Koninklijke Luchtmacht om de band met de oud-medewerkers en veteranen consequent te onderhouden en te versterken vanuit de beginselen van goed sociaal beleid en zorg voor het (voormalig) personeel.

Het hoofddoel van het beleid voor oud-medewerkers is het expliciet maken van respect, erkenning en waardering voor hun inzet. Daarnaast vindt de luchtmacht het belangrijk om vriendschappelijke banden te onderhouden met oud-medewerkers vanuit de gedachte van een gedeeld luchtmachtverleden. Hierbij is het motto "All in One Family".

Jaarlijks is er in het voorjaar voor de leden van de CGPA Regio Eindhoven een algemene ledenvergadering met aansluitend een social. In de zomerperiode en het najaar is er voor de leden ook een social/reünie. Daarnaast wordt minimaal een keer per verenigingsjaar een busreis of uitstap georganiseerd voor de leden.

Het bestuur informeert de leden over activiteiten in het kader van militaire luchtvaart en luchtvaarthistorie en houdt hen op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast zijn er soms nog activiteiten en werkzaamheden op de vliegbasis, waarvoor postactieven worden gevraagd.

Met al deze activiteiten hoopt het bestuur de band tussen oud luchtmachtmilitairen en -medewerkers onderling en met de Vliegbasis Eindhoven te onderhouden en te versterken.

Karel Smit Voorzitter