Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester

Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester

Op woensdag 26 april 2017 reikte de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, tijdens de traditionele Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uit aan Herman van Soest. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het Van Abbe Museum. Van 1967 tot 2012 was Herman Van Soest organisator en penningmeester van “de Vrienden van Peter Zuid”, aanvankelijk bestaande uit zestig oud-verzetsstrijders uit de regio Eindhoven, maar in de loop der jaren is het aantal verminderd i.v.m. de hoge leeftijd van de leden. Hij organiseerde jarenlang bijeenkomsten en reünies voor deze oud-strijders op de vliegbasis Eindhoven, stelde het programma samen, maakte en verstuurde de uitnodigingen en wierf donateurs. Ook was hij jaren lang penningmeester van de toenmalige Korporaalsmess “Peter Zuid” van de Vliegbasis Eindhoven. Van 2004 tot heden is hij penningmeester van de Contactgroep Postactieven (CGPA) regio Eindhoven. Deze vereniging heeft ten doel het leggen en onderhouden van contacten tussen de Koninklijke Luchtmacht en haar post actieve militairen en burgermedewerkers d.m.v. allerlei activiteiten. Naast zijn reguliere taken vertegenwoordigt hij de vereniging tijdens bijeenkomsten met de Luchtmachtstaf te Breda, de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei en de 1 juli-viering (verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht), die beiden op de voormalige vliegbasis Soesterberg plaatsvinden. Tevens onderhoudt hij contacten met andere verenigingen in de regio.

 

KO Herman van Soest
KO Herman van Soest

Van 2014 tot heden is hij medeoprichter, coördinator van de vrijwilligers en boekhouder van het Meeting Service Point van vliegbasis Eindhoven. In het verleden beschikte de vliegbasis over een gelijksoortige winkel, die door bezuinigingen was verdwenen. Toen de behoefte aan zo’n servicepunt bleef, heeft hij zich ingezet voor het opzetten van het Meeting Service Point. Hij heeft de statuten opgesteld en als vrijwilliger organiseert hij naast zijn reguliere taken ook evenementen op de vliegbasis.