Overzicht van oudere nieuwsberichten

Nieuwjaarsreceptie 2020

Het jaar 2020 zijn we op 9 januari ingegaan met de nieuwjaarsreceptie in de Officiersmess. We hebben samen op het nieuwe jaar getoost met een frisse Prosecco en de oliebollen ontbraken niet.

 

 

Geslaagde Herfstsocial

Overzicht presentatie

Afgelopen donderdag 28 november vond de laatste ledenactiviteit in 2019 plaats. Er namen bijna 100 personen deel aan deze social, waarvan enkele nieuwe leden en een tiental leden van de Vereniging Vredemissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu). Dit in het kader van een nauwere samenwerking tussen contactgroepen postactieven en veteranen.

Programma 2020

Het bestuur heeft voor 2020 de volgende actAgenda 2020iviteiten gepland:

75 jaar bevrijding

In 2019 en 2020 wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. We vieren dat we 75 jaar geleden weer in vrijheid konden leven en beseffen nu nog steeds, dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

Klu Veteranendag 2019

Op woensdag 11 september 2019 vond de 27 Veteranedag Koninklijke Luchtmacht plaats op de vliegbasis Eindhoven.

Na het ceremoniële gedeelte was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en langs de stands en static show te lopen. Helaas van de Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK Ad Potters er niet bij vanwege uitzending.

Het thema dit jaar was 75 jaar bevrijding van Zuid Nederland. De dag werd afgesloten met een optreden van zangeres Do.

Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester

Op woensdag 26 april 2017 reikte de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, tijdens de traditionele Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uit aan Herman van Soest. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het Van Abbe Museum. Van 1967 tot 2012 was Herman Van Soest organisator en penningmeester van “de Vrienden van Peter Zuid”, aanvankelijk bestaande uit zestig oud-verzetsstrijders uit de regio Eindhoven, maar in de loop der jaren is het aantal verminderd i.v.m. de hoge leeftijd van de leden.