Overzicht van oudere nieuwsberichten

ALV en social

Eindelijk is het dan zo ver! Op donderdag 17 maart aanstaande houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarna er een reüniesocial en een gezamenlijke maaltijd is. Leden krijgen persoonlijk een uitnodiging.

ALV en herfstsocial

Ondanks dat de coronamaatregelen op korte termijn nog kunnen worden aangescherpt, heeft het bestuur een ledenactiviteit onder voorwaarden kunnen organiseren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 en herfstsocial zijn gepland op donderdagmiddag 25 november aanstaande. Binnenkort ontvangt u een uitnodigingsbrief met alle informatie.

Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de ALV en herfstsocial af te gelasten. Hopelijk wordt het in 2022 beter en kan onze vereniging weer ledenactiviteiten organiseren.

Activiteitenkalender 2021

Ondanks alle onzekerheden rond de geldende en vaak veranderende COVID-maatregelen heeft het bestuur een aantal ledenactiviteiten voor 2021 ingepland. We moeten nu al helaas bekend stellen, dat de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 niet zal kunnen plaatsvinden.

Het jaarprogramma ziet er als volgt uit:

Mager verenigingsjaar 2020

Zoals in onze nieuwsbrieven van dit jaar was te lezen, zijn buiten de nieuwjaarsbijeenkomst verder geen van de geplande ledenactiviteiten door kunnen gaan vanwege de COVID-maatregelen. 

Het bestuur realiseert zich terdege hoe vervelend dit is voor de leden, maar gezondheid gaat boven gezelligheid. We hopen dat het in 2021 een ander verhaal kan worden.  

Lente- en zomersocial afgelast

De op 14 mei geplande lentesocial én de op 16 juli 2020 geplande zomersocial met barbecue kunnen helaas geen doorgang vinden in verband met de coronacrisis. 

Dit vanwege de nog steeds geldende richtlijnen, die door de regering en het RIVM zijn opgesteld. 

 

Geen doorgang Algemene Ledenvergadering 2020

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze Contactgroep Postactieven Regio Eindhoven stond gepland op donderdag 19 maart 2020.

De ALV is afgelast i.v.m. de aangekondigde maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanwege het coronavirus. 

Het bestuur zal u te zijnder tijd informeren over de ALV 2020.

Geslaagde Herfstsocial

Overzicht presentatie

Afgelopen donderdag 28 november vond de laatste ledenactiviteit in 2019 plaats. Er namen bijna 100 personen deel aan deze social, waarvan enkele nieuwe leden en een tiental leden van de Vereniging Vredemissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu). Dit in het kader van een nauwere samenwerking tussen contactgroepen postactieven en veteranen.

Programma 2020

Het bestuur heeft voor 2020 de volgende actAgenda 2020iviteiten gepland:

75 jaar bevrijding

In 2019 en 2020 wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. We vieren dat we 75 jaar geleden weer in vrijheid konden leven en beseffen nu nog steeds, dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

Klu Veteranendag 2019

Op woensdag 11 september 2019 vond de 27 Veteranedag Koninklijke Luchtmacht plaats op de vliegbasis Eindhoven.

Na het ceremoniële gedeelte was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en langs de stands en static show te lopen. Helaas van de Coördinator Veteranen en Postactieven CLSK Ad Potters er niet bij vanwege uitzending.

Het thema dit jaar was 75 jaar bevrijding van Zuid Nederland. De dag werd afgesloten met een optreden van zangeres Do.